Aktivity

Členovia SCC sa môžu zapájať do rôznych aktivít podľa vlastných priorít a kapacity. Aktivity, ktoré realizujeme, odzrkadľujú preferencie a priority členskej základne. Každý člen sa môže podieľať na rozhodovaní o tom, aké aktivity budú realizované.

V prípade, že ste členom SCC a radi by ste sa do niektorej z aktivít zapojili, kontaktujte Katarínu Bairovú.

V prípade, že nie ste členom SCC, ale radi by ste nás pri niektorej z aktivít podporili, alebo máte pre nás podnety, využite prosím náš kontaktný formulár.