Členská schôdza

Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a pozostáva zo všetkých členov združenia. Práva a povinností jednotlivých členov združenia vykonávajú jednotlivé fyzické osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene jednotlivých členov. Zasadnutie členskej schôdze sa koná minimálne raz do roka a je zvolané predsedom predstavenstva združenia.

Členská schôdza 2024

Dňa 8. februára 2024 sa konala členská schôdza Slovak Compliance Circle. Hlavným cieľom stretnutia bolao schválenie Výročnej správy a Účtovnej závierky SCC za rok 2023 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2023. Taktiež sa diskutovali priority a aktivity združenia na rok 2024. Predkladal sa a sa schvaľoval finančný rozpočet na rok 2024. Predmetom schvaľovania bol aj návrh na zmenu Stanov SCC.

Zobraziť viac Zobraziť menej

Členská schôdza 2023

Dňa 6. februára 2023 sa konala členská schôdza Slovak Compliance Circle. Hlavným cieľom stretnutia bola voľba členov predstavenstva SCC, voľba predsedu predstavenstva a schválenie Výročnej správy a Účtovnej závierky SCC za rok 2022 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2022. Taktiež sa diskutovali priority a aktivity združenia na rok 2023. Predkladal sa a sa schvaľoval finančný rozpočet na rok 2023. Predmetom schvaľovania bol aj návrh na zmenu Stanov SCC.

Zobraziť viac Zobraziť menej
23. februára 2022

Členská schôdza 2022

Dňa 23. februára 2022 sa konala prostredníctvom MS Teams členská schôdza Slovak Compliance Circle. Hlavným cieľom stretnutia bola voľba člena predstavenstva SCC, schválenie Výročnej správy a Účtovnej závierky SCC za rok 2021 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2021. Taktiež sa diskutovali priority a aktivity združenia na rok 2022. Predkladal sa a sa schvaľoval finančný rozpočet na rok 2022. Predmetom schvaľovania bol aj návrh na zmenu Stanov SCC.

Zobraziť viac Zobraziť menej
23. februára 2021

Členská schôdza 2021

Dňa 23. februára 2021 sa konala prostredníctvom MS Teams členská schôdza Slovak Compliance Circle. Hlavným cieľom stretnutia bola voľba predsedu predstavenstva SCC, schválenie Výročnej správy a Účtovnej závierky SCC za rok 2020 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2020. Taktiež sa diskutovali priority a aktivity združenia na rok 2021. Predkladal sa a sa schvaľoval finančný rozpočet na rok 2021. Predmetom schvaľovania bol aj návrh na zmenu Stanov SCC.

Zobraziť viac Zobraziť menej
25. júna 2020

Členská schôdza 2020

Hlavným cieľom členskej schôdze bolo schváliť Výročnú správu a Účtovnú závierku SCC za rok 2019 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2019. Taktiež sa diskutovali priority a aktivity združenia na rok 2020. Predkladal sa a schvaľoval aj finančný rozpočet na rok 2020.

Zobraziť viac Zobraziť menej
18. marca 2019

Členská schôdza 2019

Hlavným cieľom stretnutia bolo schváliť Výročnú správu a Účtovnú závierku SCC za rok 2018 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2018. Taktiež prediskutovať a dohodnúť priority a aktivity združenia na rok 2019. Predkladal sa a schvaľoval aj finančný rozpočet na rok 2019. Jedným z dôležitých cieľov stretnutia bola voľba členov predstavenstva a predsedu predstavenstva SCC, nakoľko v decembri 2019 skončilo druhé funkčné obdobie členov predstavenstva SCC.

Zobraziť viac Zobraziť menej
21. februára 2018

Členská schôdza 2018

Hlavným cieľom stretnutia bolo schváliť Výročnú správu a Účtovnú závierku SCC za rok 2017 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2017. Taktiež prediskutovať a dohodnúť priority a aktivity združenia na rok 2018. Predkladal sa a schvaľoval aj finančný rozpočet na rok 2018. Jedným z dôležitých cieľov stretnutia bola voľba predsedu predstavenstva SCC.

Zobraziť viac Zobraziť menej
28. marca 2017

Členská schôdza 2017

Hlavným cieľom stretnutia bolo schváliť Výročnú správu a Účtovnú závierku SCC za rok 2016 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2016. Taktiež prediskutovať a dohodnúť priority a aktivity združenia na rok 2017. Predkladal sa a schvaľoval aj finančný rozpočet na rok 2017.

Zobraziť viac Zobraziť menej
6. decembra 2016

Členská schôdza 2016

Cieľom stretnutia bola voľba členov predstavenstva a predsedu predstavenstva SCC a sumarizovanie aktivít za rok 2016.  

Zobraziť viac Zobraziť menej
16. marca 2016

Členská schôdza 2016

Hlavným cieľom stretnutia bolo schváliť Výročnú správu a Účtovnú závierku SCC za rok 2015 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2015. Taktiež prediskutovať a dohodnúť priority a aktivity združenia na rok 2016. Predkladal sa a schvaľoval aj finančný rozpočet na rok 2016.

Zobraziť viac Zobraziť menej
18. marca 2015

Členská schôdza 2015

Hlavným cieľom stretnutia bolo schváliť Výročnú správu a Účtovnú závierku SCC za rok 2014 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2014. Taktiež prediskutovať a dohodnúť priority a aktivity združenia na rok 2015. Predkladal sa a schvaľoval aj finančný rozpočet na rok 2015.

Zobraziť viac Zobraziť menej
9. decembra 2014

Členská schôdza 2014

Hlavným cieľom schôdze bolo poskytnúť členom informácie o aktivitách a fungovaní združenia v roku 2014 ako aj diskusia a schválenie priorít a plánu pre nasledujúci kalendárny rok. Taktiež sa podala správa o finančnej situácii združenia a predložil sa na schválenie rozpočet na rok 2015. 

Zobraziť viac Zobraziť menej
10. decembra 2013

Členská schôdza 2013

Prvá členská schôdza združenia bola zameraná na voľbu členov predstavenstva a predsedu predstavenstva SCC. Počas stretnutia sa dohodli hlavné aktivity a priority združenia. Tiež sa stanovil a schválil členský príspevok a finančný rozpočet združenia na nasledujúce rok 2014.  

Zobraziť viac Zobraziť menej