Prezentácia SCC

V Slovak Compliance Circle sa snažíme zvyšovať povedomie o oblasti compliance, profesii compliance officer a o združení Slovak Compliance Circle. Predovšetkým sa však snažíme šíriť povedomie o dôležitosti a stave podnikateľskej etiky na Slovensku.

Pravidelne sa zúčastňujeme rôznych odborných podujatí, kde prezentujeme ciele, misiu a aktivity SCC. Okrem podujatí pre odbornú verejnosť sa venujeme prezentáciám na univerzitách. O našich aktivitách s mladými ľuďmi sa môžete dozvedieť viac v Práca s mladými.

Spolupracujeme s viacerými slovenskými aj medzinárodnými organizáciami ako napríklad AmCham – Americká obchodná komora v Slovenskej republike, Transparency International Slovensko, Pontis, Zastavme korupciu, ČCA – Česká Compliance Asociácia, ENFCO – European Network for Compliance Officers.

Taktiež sa venujeme publikačnej činnosti. S podporou SCC bola vydaná publikácia vydavateľstva C. H. Beck Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie. Za naše združenie sa na jej príprave, ako členovia autorského kolektívu, podieľali Ľubica Vandáková a Ivan Skaloš. Účelom tejto publikácie je poskytnúť návod a ucelený výklad inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb odbornej verejnosti tak, aby všetci dotknutí dokázali tento inštitút uplatňovať a používať. Preto bola koncipovaná spôsobom poskytujúcim viacero pohľadov – hmotno-právny, procesno-právny, ale aj pohľad právnickej osoby, ktorej budovanie vnútorného kontrolného prostredia a Compliance programu pomôže vyhnúť sa pričítaniu trestnej zodpovednosti. Ak by ste mali záujem o zakúpenie tejto publikácie, možno ju zakúpiť nasledovne:

https://www.beck.sk/trestna-zodpovednost-pravnickej-osoby-a-jej-trestne-stihanie

https://www.martinus.sk/?uItem=311721

V prípade, že ste členom SCC a radi by ste sa do niektorej z aktivít zapojili, kontaktujte Katarínu Bairovú.

V prípade, že nie ste členom SCC, ale radi by ste nás pri niektorej z aktivít podporili, alebo máte pre nás podnety, využite prosím náš kontaktný formulár.