Práca s mladými a s akademickou obcou

Od začiatku pôsobenia združenia pracujeme aktívne s mladými ľuďmi, ktorí predstavujú novú nastupujúcu biznis generáciu a o pár rokov budú formovať podnikateľské prostredie. Preto považujeme za extrémne dôležité, aby rozumeli, aký význam má podnikateľská etika a aké dôsledky prináša jej absencia. Jednou z významných aktivít SCC je práve z tohto dôvodu pravidelná práca s mládežou s cieľom zvyšovať povedomie o otázkach podnikateľskej etiky a o riešení etických dilem od skorého veku, nakoľko sa mládež s touto problematikou na školách častokrát nestretne.

V súčasnosti spolupracujeme s Fakultou managementu a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a s Fakultou hospodárskej informatiky a Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Prednášame na témy compliance, podnikateľská etika, spoločensky zodpovedné podnikanie a iné vybrané témy, a veľmi radi by sme rozšírili naše aktivity a spoluprácu aj s ďalšími univerzitami a školami. 

Radi individuálne spolupracujeme s vybranými mladými študentami a zapájame ich do účasti na našich aktivitách a vieme im poskytnúť mikro-stáže u vybraných členov združenia.

V prípade, že ste členom SCC a radi by ste sa do niektorej z aktivít zapojili, kontaktujte Katarínu Bairovú.

V prípade, že nie ste členom SCC, ale radi by ste nás pri niektorej z aktivít podporili, alebo máte pre nás podnety, využite prosím náš kontaktný formulár.