Prednášky pre študentov – Obchodná fakulta EU BA

Prednáškovú činnosť sme v roku 2021 začali aj na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študentov oboznamujeme o našom združení, jeho cieľoch, misii a aktivitách a tiež so základmi etického a compliance programu.