Prednášky pre študentov – Fakulta managementu UK

Dlhoročná spolupráca s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave predstavuje aj pravidelnú prednáškovú činnosť našich členov. Okrem prednášok pre študentov sa zúčastňujeme aj iných aktivít tejto fakulty, ako napríklad účasť na workshope Rozvoj podnikateľskej etiky vo veľkých podnikoch. Podujatie bolo súčasťou vedeckého projektu Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí, na ktorom sme spolupracovali.  V spolupráci je plánované aj naďalej pokračovať a zapájať sa do rôznych projektov akademického sektora.

Veľmi si ceníme podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci. Memorandum bolo podpísané dňa 18. februára 2021.