Prednášky pre študentov – Právnická fakulta UK

Od roku 2019 máme úspešne zahájenú spoluprácu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Mladým právnikom približujeme aktivity Slovak Compliance Circle, jeho misiu a ciele. Prednášková činnosť je zameraná na podporu rozvoja podnikateľskej etiky a compliance, na integritu, spoločensky zodpovedné podnikanie a iné.

S Právnickou fakultou UK v Bratislave sme 4. marca 2020 podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci, čo si veľmi vážime.

V prípade, že ste členom SCC a radi by ste sa do niektorej z aktivít zapojili, kontaktujte Katarínu Bairovú.

V prípade, že nie ste členom SCC, ale radi by ste nás pri niektorej z aktivít podporili, alebo máte pre nás podnety, využite prosím náš kontaktný formulár.