10. výročie založenia SCC

Pred 10. rokmi sme založili Slovak Compliance Circle s víziou, aby združenie slúžilo ako platforma pre zdieľanie skúseností s rozvojom etiky v podnikateľskom prostredí a aby sme profesiu compliance officera a podnikateľskú etiku vniesli aj do povedomia študentov.
10 rokov našej činnosti bolo o množstve diskusií, prednášok, prezentácií, podujatí aj iniciatív, ktoré sme spustili alebo do ktorých sme sa ako združenie zapojili, aby sme svoju víziu napĺňali. 

Tých 10 rokov bolo ale najmä o ľuďoch. Nielen profesionáloch z členskej základne, ktorí združenie viedli v tímoch predstavenstva, ale aj o ďalších aktívnych členoch a externých partneroch, ktorí boli súčasťou jednotlivých aktivít. Dôležitou súčasťou boli všetci naši hostia na podujatiach, ktorí nám dávali spätnú väzbu a pre ktorých naše aktivity realizujeme. Nezabúdame ani na študentov, ktorí o naše skúsenosti stáli a poskytovali nám bližší pohľad na mladú generáciu.

A tak môžeme povedať, že naším najväčším úspechom je, že sme vytvorili silnú komunitu.

A práve komunitný rozmer bolo to najsilnejšie, čo rezonovalo, keď sme sa 15. novembra 2023 spoločne stretli, aby sme oslávili tento náš významný míľnik. Sme radi, že naše pozvanie prijali aj externí hostia – pani prof. PhDr. Anna Remišová, CSc., ktorá stála na počiatku našich aktivít na akademickej pôde, a Mgr. Zuzana Dlugošová, predsedníčka Úradu pre ochranu oznamovateľov, s ktorým naše združenie takisto úzko spolupracuje. Aj z ich úst zaznelo to, v čo všetci dúfame: že aj ďalších 10 rokov činnosti SCC bude úspešných a že zanechá pozitívnu stopu v slovenskom podnikateľskom prostredí.

Galéria