BIELA KNIHA

Regulácia autonómnych vozidiel v Európskej únii a Slovenskej republike

Biela kniha (White Paper) je výsledkom skúmania v rámci spoločného projektu medzi Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Fakultou informatiky a informačných technológií a Strojníckou fakultou.

Táto publikácia ponúka pohľad do regulácie autonómnych vozidiel z pohľadu literatúry a legislatívy a zároveň prezentuje názory autorov na niektoré regulačné otázky. Biela kniha predstavuje odbornú správu, z ktorej môžu vyhádzať výskumníci, ale aj tvorcovia politík a právnych noriem pri regulácií autonómnych vozidiel.

V Slovak Compliance Circle považujeme túto publikáciu za významnú z hľadiska jej teoretickej ale aj praktickej využiteľnosti v automobilovom sektore a v sektore technológií. Je veľmi dôležité, že kolektív autorov pod vedením doc. JUDr. Jozefa Andraška, PhD. (prodekan pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťahy s verejnosťou a riaditeľ Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva), sa na Slovensku venujú tejto téme a ponúkajú tak možnosť odbornej komunite na Slovensku držať krok s legislatívou EU a modernými technológiami.

Predmetná publikácia je dostupná tu.

Viac informácií nájdete na tomto tomto linku.

Galéria