Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi PF UK a SCC

S Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave sme dňa 4. marca 2020 podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci. Veľmi si vážime možnosť spolupracovať s Právnickou fakultou a podieľať sa na rozvoji etického myslenia mladých právnikov.  

Na Fakulte managementu UK v Bratislave sme v novembri 2019 prednášali študentom na siedmich prednáškach na tému Etický a compliance program v organizácii. Ukázali sme im, že compliance a etika v organizácii môžu byť zaujímavé témy a so študentami sa rozvila interaktívna diskusia. Spolupráca s FM UK bude pokračovať aj v ďalšom semestri školského roku 2019/2020.

13. júna 2019 sa v Bratislave konala konferencia „Dôvera vo vládu zákona – želateľný stav verzus realita.“ V panelovej diskusii na tému Dôveryhodnosť súkromného sektora sa zúčastnil aj predseda predstavenstva SCC, Ivan Skaloš. Výborne vyskladaná konferencia skĺbila pohľady verejného aj podnikateľského sektora. Pre rozvoj férového slovenského podnikateľského prostredia je nesmierne dôležité, aby obidva svety rozumeli pohľadu toho druhého a zároveň chápali, čo je ich vlastnou úlohou. Našou úlohou (úlohou podnikov) je kultivovať svoje vlastné prostredie, edukovať, garantovať integritu ľudí ktorých posielame ku zákazníkovi. Ako SCC musíme hľadať partnerov, ktorí nám pomôžu s týmto odkazom aktívne prenikať hlbšie do povedomia podnikateľov.

Galéria