Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi BritCham a SCC

Veľmi si vážime podpísania Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Britskou obchodnou komorou v Slovenskej republike a Slovak Compliance Circle. Medzi základné piliere činnosti Slovak Compliance Circle patrí okrem rozvoja členskej základne aj spolupráca s inými dôležitými zástupcami podnikateľského sektora na Slovensku. Preto sme veľmi radi, že sme podpísali spoločné Memorandum, na základe ktorého budeme pracovať na spoločnom organizovaní aktivít zameraných na rozvoj podnikateľskej etiky, integrity a compliance na Slovensku.

Galéria