Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi FHI EU BA a SCC

Už niekoľko rokov spolupracujeme s Fakultou hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Veľmi si vážime, že naša spolupráca sa potvrdila podpísaním Memoranda o vzájomnej spolupráci.

Galéria