Prednáška na FHI EU v Bratislave

Začiatkom marca sme študentom Fakulty hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave predstavili etiku ako podnikateľský koncept a porovnali etiku a právo ako systémy. Študenti dostali rýchlokurz geniality o spoločenskej zodpovednosti podniku a predstavili im jeho štyri piliere. Tiež sme sa rozprávali o ESG a jeho vzťahu k spoločenskej zodpovednosti podniku. Venovali sme sa aj klasifikácii podielových fondov z hľadiska ESG tematiky. Priblížili sme spoločensky zodpovedné investovanie v praxi z pohľadu investorov – historickú výkonnosť ESG investícií, rastúci dopyt po ESG riešeniach a rastúcu podporu ESG zo strany vlád či centrálnych bánk. Študentom sme priblížili aj vnímanie klimatického rizika a jeho dopad na hodnotu portfólií. Na záver sme mali krátky ESG kvíz a priestor pre otázky a odpovede študentov.

Študentom prednášali naši členovia zo spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, Eva Kianicová a Tibor Baniar.

Galéria