Prednáška na Obchodnej fakulte EU BA

Prvá prednáška nášho združenia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave bola realizovaná v online priestore dňa 31. marca 2021. Zúčastnilo sa jej okolo 30 študentov. Prednášal člen predstavenstva SCC Marek Šimončič zo spoločnosti Atos IT Solutions and Services. Na úvodnej prednáške študentov oboznámil s cieľmi, víziami a aktivitami nášho združenia a následne sa venoval korporátnemu compliance. Študentom priblížil ako funguje compliance program v ich spoločnosti.