Prednášky v marci a apríli 2023 na univerzitách

Počas marca a apríla sme na univerzitách pripravili 7 prednášok. Všetky prednášky viedli členovia Slovak Compliance Circle.

Na Fakulte hospodárskej informatiky EU v Bratislave študentom Tibor Baniar a Eva Kianicová z Asset Management Slovenskej sporiteľne predstavili etiku ako podnikateľský koncept, porovnali etiku a právo ako systémy a rozprávali sa o ESG. na druhej prednáške Marcel Mikolášik zo VšZP predstavil vybrané problémy uplatnenia etických princípov na finančnom trhu a tiež hovoril o prípadoch zlyhania etiky na finančnom trhu. Tretiu prednášku na tejto fakulte pripravil Martin Podkonický z Jaguar Land Rover a so študentami diskutoval o etických dilemách v účtovníctve, audite a daňovej profesii. 

Na Obchodnej fakulte EU v Bratislave prezetoval Spoločenskú zodpovednosť medzinárodných firiem Tibor Baniar z Asset Management Slovenskej sporiteľne. So študentami hovoril o compliance ako základe pre firemnú kultúru a zodpovedné podnikanie. Na príkladoch ukázal, prečo je zodpovedné správanie sa firiem nielen etické, ale prináša benefity pre celú spoločnosť.

Pre Fakultu Managementu UK v Bratislave pre pripravili dve prednášky pre ERASMUS študentov. Lucia Rosiarová zo Swiss Re predstavila tému Managerial integrity and ethical leadership a Martin Jacko z LGP viedol diskusiu na tému Ethical dilemmas and ethical decision-making process in commercial organization.

Na Právnickej fakulte UK v Bratislave Martin Sasinek z Mercedes-Benz študentom porozprával o pohľade compliance officera na etické dilemy počas vyšetrovania v súkromnej spoločnosti. Taktiež študenti riešili prípadovú štúdiu k danej téme.

Galéria