Publikácia Slovenské compliance štandardy

Publikácia Slovenské compliance štandardy uzrela svetlo sveta a veľmi sa tešíme, že vám ju môžeme predstaviť. Písala sa niekoľko rokov, takmer od vzniku nášho združenia, pretože SCC si ako jeden zo svojich cieľov na začiatku svojej existencie stanovilo, že bude zdieľať skúsenosti v oblasti compliance v rámci slovenského podnikateľského prostredia. A tento cieľ sa snažíme napĺňať. Publikácia je spoločné dielo expertov z radov členov a priaznivcov združenia s dlhodobými skúsenosťami. Pri spoločných stretnutiach k tejto publikácii sme si vzájomne konfrontovali svoje skúsenosti, overené postupy, ale aj chyby, ktorým sme sa pri svojej práci nevyhli. Publikácia vo svojej finálnej podobe vzácnym spôsobom spája expertízu z rôznych oblastí compliance, strategického riadenia spoločnosti, riadenia rizík, ako aj právnych záležitostí a regulácie, a spája pohľad a skúsenosti z viacerých sektorov a odvetví. Čitateľ zo štandardov získa best practice v implementácii jednotlivých zložiek funkčného a efektívneho Compliance manažment systému v slovenskom biznis prostredí, s poukázaním na princípy, príklady ako aj možné úskalia. Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo knihu vydať a dúfame, že vás zaujme.

Ak máte záujem o tlačenú verziu publikácie alebo o ebook, kontaktujte nás na mailovej adrese tajomnik@slovakcompliancecircle.sk.