Spolupráca na výskumnom programe Fakulty managementu UK v Bratislave

Veľmi si ceníme spoluprácu s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem prednáškovej činnosti sa podieľame aj na výskumnom programe APVV-16-0091 „Ďalší rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí“. SCC v tomto projekte zastupuje Ivan Skaloš, ktorý je členom výskumného tímu vedenom prof. PhDr. Annou Remišovou, CSc. Program sa úspešne chýli ku koncu a ukončený bude online konferenciou dňa 3. júna 2021. Pozvánku s programom konferencie nájdete tu https://www.fm.uniba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-podujatia-na-fm-uk/konferencia-rozvoj-podnikatelskej-etiky-v-slovenskom-podnikatelskom-prostredi/.

Galéria