Tlačová správa – Výsledky výskumu o stave podnikateľskej etiky na Slovensku

Dňa 3. júna 2021 sa na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia „Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí“, ktorá bola venovaná výsledkom projektu s rovnomenným názvom, ktorý sa realizoval na tejto fakulte v rokoch 2017 – 2021. Výskumný tím predstavil hlavné závery výskumu a sformuloval výzvy smerujúce k zvýšeniu etickej kultúry v podnikaní pre podnikateľské subjekty, akademickú a štátnu sféru a pre profesijné, zamestnávateľské a podnikateľské asociácie a zväzy.

Tlačovú správu nájdete tu: