Vojnový konflikt na Ukrajine

Kolegovia, priatelia,

všetkých nás nečakane zasiahol vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý vypukol prednedávnom na území slobodnej demokratickej krajiny. Naše združenie vyjadruje solidaritu všetkým ľudom, ktorí sú bezprostredne ohrození vojnovým konfliktom ako aj všetkým, ktorí sa aktívne zapájajú do obrany krajiny a pomáhajú nastoliť mier. Naši členovia sa aktívne zapájajú do humanitárnych aktivít a prispievajú tým k zmierneniu dopadov vojny na Ukrajine, a to prostredníctvom finančnej pomoci rôznym organizáciám (Slovenský Červený kríž, Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita, Nadácia Pontis), materiálnej pomoci poskytnutím motorových vozidiel, palivových kariet, hygienických balíčkov, zdravotníckych pomôcok, oblečenia a ubytovacích kapacít. Rovnako poskytujú aj bezplatnú právnu pomoc pre zamestnávateľov, ktorí plánujú zamestnať utečencov, a taktiež viaceré bezplatné bankové služby pre utečencov z Ukrajiny. Viacerí členovia realizujú dobrovoľnícke činnosti zamerané na integráciu utečencov na Slovensku a zamestnanecké zbierky za účelom pomoci.

V tejto ťažkej situácii si veľmi vážime vašu solidaritu a pomoc, ktorú ste poskytli, poskytujete alebo sa rozhodnete poskytnúť.

💙💛