Zborník príspevkov z konferencie Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí

Projekt, o ktorom sme už viackrát informovali, prebiehal od júla 2017 do júna 2021. Kolektív riešiteľov mal za cieľ zistiť, aký je reálny stav podnikateľskej etiky na Slovensku. Výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu boli základom pri tvorbe integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky pre organizácie podľa ich veľkosti. Prinášame vám kompletný zborník príspevkov z konferencie, ktorá sa konala 3. júna 2021 a bola vyvrcholením tohto štvorročného projektu. Zároveň nás teší, že sa podporil aj vznik slovenského Centra podnikateľskej etiky na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.