365 bank, a.s.

V roku 1992 vznikla akciová spoločnosť Poštová banka, ktorá svoju činnosť začala vykonávať dňa 1.1.1993 a od roku 2000 spolupracovala na zmluvnom základe so spoločnosťou Slovenská pošta, ktorú je možné považovať za finančného agenta s najväčšou distribučnou sieťou v Slovenskej republike. 365.bank začala vykonávať svoju činnosť v roku 2018 ako čisto digitálna banka a subbrand Poštovej banky. Fungovala tiež ako jej inovačný hub na zavádzanie nových technológií v bankovníctve. S Poštovou bankou si v júni 2021 vymenila pozície, avšak značka Poštová banka  naďalej pôsobí na pracoviskách pošty. Stala sa tak plnohodnotnou multikanálovou bankou a hlavnou bankou skupiny a svoje pôvodne čisto digitálne smerovanie rozšírila aj o služby v offline svete. Pod svoju značku prebrala aj kamenné pobočky Poštovej banky, do ktorých priniesla nový neformálny model obsluhy klienta, založený na priateľskom vzťahu. Do slovenského bankovníctva prináša tému financií z pohľadu dnešných ľudí s dôrazom na digitálny daily banking a „mobile first“ filozofiu bankovníctva. Aj vďaka tomu sa stala najpreferovanejšou digitálnou bankou na Slovensku. Rozvoj digitálneho prostredia v 365.bank súvisí aj s dôrazom na ekologickú udržateľnosť, bezpapierové a bezplastové bankovníctvo. Ako prvá banka na Slovensku zaviedla digitálnu kartu, bezplastový účet, ponúkla klientom možnosť požiadať si o hypotéku prostredníctvom mobilnej aplikácie a ekologické snaženie pretavila aj do angažovanosti v rámci celospoločenských projektov a iniciatív. Okrem ekológie je pre 365.bank jednou z hlavných tém aj téma finančnej gramotnosti. Ako prvá preto priniesla na trh detskú mobilnú bankovú aplikáciu SMARTIE. V roku 2021 sa stala bankou roka na Slovensku podľa prestížneho magazínu The Banker.

„Ako spoločensky zodpovedná banka medzi naše priority patrí dodržiavanie etických a právnych noriem.  V 365.bank kladieme dôraz nielen na dodržiavanie legislatívy,  ale aj na princípy čestnosti, slušnosti a rešpektu vo vzťahu k našim klientom, obchodným partnerom ako aj vo vzájomných zamestnaneckých vzťahoch. Nakoľko znalosť je základom  správneho rozhodovania sa, dbáme o rozvoj gramotnosti našich zamestnancov nielen v oblasti odbornej,  ale aj v oblasti morálno-etických štandardov. Naše členstvo v Slovak Compliance Circle si vážime a vnímame ho ako správny krok na ceste k nášmu neustálemu rozvoju a veríme, že spoločne podporíme misiu Slovak Compliance Circle pri propagácii a presadzovaní princípov compliance a podnikateľskej etiky na Slovensku.“