CMS Slovakia

CMS ako jedna z najväčších medzinárodných advokátskych kancelárií na Slovensku poskytuje klientom už 30 rokov komplexné právne a daňové poradenstvo. Sektorovo orientované tímy sú schopné odborne spracovať všetky typy úloh vrátane medzinárodných a rozsiahlych transakcií a poradenstva nadnárodným korporáciám a popredným národným spoločnostiam, ako aj verejnému sektoru. Prax spoločnosti sa zameriava na fúzie a akvizície, bankovníctvo a financie, nehnuteľnosti, PPP, verejné obstarávanie, pracovné právo, telekomunikácie, médiá a technológie, energetiku, hospodársku súťaž, súdne spory a arbitráž. Osobitné skúsenosti získali v oblasti reštrukturalizácie spoločností, fúzií a akvizícií, ako aj iných podnikových transakcií, pričom poskytujeme právne poradenstvo bankám a iným finančným inštitúciám. Medzinárodná advokátska kancelária CMS má 78 kancelárií v 45 krajinách.

 

„Ako popredná medzinárodná advokátska kancelária pôsobiaca dlhé roky na Slovensku cítime, že je nesmierne dôležité mať pozitívny vplyv na spoločnosť a krajinu, v ktorej pôsobíme. Veríme, že členstvom v SCC pomôžeme podporiť skutočné zmeny v podnikateľskom prostredí presadzovaním transparentnosti a dodržiavania predpisov. Integrita a transparentnosť sú základnými hodnotami CMS, a preto stať sa členom SCC odráža naše základné presvedčenie ako firmy.“

„Naša spoločnosť je hrdá na svoju rôznorodosť, hlásime sa k našej spoločenskej zodpovednosti a vytvárame kultúru, v ktorej každý môže maximalizovať svoj potenciál a prosperovať. Zodpovedné podnikanie a transparentnosť sú neodlučiteľnou súčasťou nášho hodnotového systému a naším cieľom je podporiť tieto hodnoty v spoločnosti aj prostredníctvom tvorivej spolupráce s SCC a jej členmi.“