Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.

Súčasťou Deutsche Telekom AG je aj viacero dcérskych spoločností, z ktorých jednou je T-Systems International GmbH. Jedným z 5 najväčších produkčných miest tejto spoločnosti je aj spoločnosť Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., ktorej cieľom je proaktívne vyhľadávať nové cesty ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb. V rámci strategických aktivít sa spoločnosť transformuje na moderného poskytovateľa služieb informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky sú realizované s cieľom posunúť podnikanie z projektovo riadeného modelu (dodávaie žiadaného počtu IT expertov na základe požiadavky zákazníka) na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy ( dodávanie a riadenie produktov a službie počas ich životného cyklu u zákazníka). Od 1.7.2020 sa spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. premenovala na Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. a rozdelila na dve legálne entity (novozaložená spoločnosť v roku 2020 „Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o.), ktoré spolu vystupujú pod jednou spoločnosť značkou ako „Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia“.

„Členstvo v Slovak Compliance Circle pre nás znamená viac, ako len byť súčasťou združenia. Je to príležitosť na prepojenie s rozmanitou skupinou profesionálov, ktorí majú spoločný cieľ: zabezpečiť, aby ich spoločnosti fungovali v súlade s právnymi a etickými štandardmi, teda byť ´compliance´. Ako členovia budeme mať prístup k množstvu poznatkov, zdrojov a možností networkingu, vďaka čomu budeme informovaní o najnovších trendoch v našom odvetví. Spoločne môžeme spolupracovať, učiť sa od seba navzájom a podporovať compliance kultúru.“