Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Český a slovenský tím advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland tvorí tím viac ako 50 právnikov v Prahe a Bratislave. Patríme medzi najvýznamnejšie advokátske kancelárie v Českej republike a na Slovensku. Právne služby našim klientom poskytujeme od roku 2004. Naši advokáti majú rozsiahle skúsenosti hlavne v oblasti obchodného a korporátneho práva, vrátane oblasti fúzií a akvizícií, pracovného práva, súdnych sporov, práva nehnuteľností, životného prostredia a energetiky, i v ďalších oblastiach súvisiacich s podnikaním. Naším cieľom je vždy nájsť najlepšie riešenie pre konkrétnu situáciu. Počúvame našich klientov, rozumieme ich biznisu a chápeme, čo potrebujú. Pracujeme rýchlo a efektívne. Komunikujeme zrozumiteľne. Naše riešenia sú praktické a nebojíme sa za ne prevziať zodpovednosť. Vážime si, že naši klienti s nami spolupracujú dlhodobo a že sme pre nich partnerom v oblastiach, v ktorých potrebujú právnu istotu.

„Možnosť členstva v SCC nás zaujala z viacerých dôvodov. V prvom rade ho vnímame ako užitočnú platformu pre zdieľanie a získavanie know-how v slovenských pomeroch, čo nám umožní poskytovať ešte kvalitnejšie služby naším klientom. V ďalšom rade oceňujeme snahu SCC rozširovať povedomie o dôležitosti transparentnosti v podnikaní a v skutočnosti, že korektné podnikanie je nielen iba spĺňanie zákonných podmienok, ale malo by zahŕňať aj širšie spektrum etických hodnôt, pričom by sme radi prispeli v tejto snahe.“