Nitschneider & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

NITSCHNEIDER & PARTNERS je slovenská butiková advokátska kancelária s medzinárodnou pôsobnosťou. Od svojho založenia v roku 2004 si popri agende práva obchodných spoločností vybudovala vysokú mieru špecializácie aj v oblasti pracovného práva, práva duševného vlastníctva a v oblasti reklamného a mediálneho práva. Vďaka dlhoročným skúsenostiam jednotlivých členov tímu z rôznych sektorov biznisu je však kancelária schopná poskytovať právne služby v prvotriednej kvalite aj v ďalších oblastiach obchodného a korporátneho práva. Kancelária je prvým a jediným slovenským členom prestížnej medzinárodnej asociácie Ius Laboris, ktorá združuje renomované právne firmy špecializujúce sa na pracovné právo, otázky zamestnanosti a právo sociálneho zabezpečenia. Okrem toho je kancelária členom EELA – European Employment Lawyers Association a GALA – Global Advertising Lawyers Alliance.

„Počas nášho dlhoročného pôsobenia na trhu sme zistili, že tak my, ako aj naši klienti chceme „veci robiť dobre“ nie preto, že si to vyžadujú zákony alebo je za porušenie pokuta, ale preto, že „sa to tak má robiť“. Oblasť compliance sa u nás prirodzene udomácnila, postupne rozvinula a stala sa každodennou súčasťou našej právnej praxe. Vážime si možnosť byť členmi SCC a v budúcnosti by sme sa radi podieľali na spoločných projektoch a pomáhali rozširovať povedomie o compliance a etickom správaní medzi podnikateľmi na Slovensku.“