Raiffeisen Bank International AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky

Raiffeisen Bank International AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky (predtým Raiffeisen Centrobank AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky) bola založená v roku 2017 ako pobočka Raiffeisen Centrobank AG, poprednej investičnej banky, ktorá pokrývala celé spektrum produktov a služieb v oblasti akcií, derivátov a transakcií, vrátane transakcií s vlastným kapitálom a cez burzy cenných papierov, s vynikajúcou reputáciou priekopníka a lídra na trhu v oblasti štruktúrovaných produktov. Po integrácii do Raiffeisen Bank International v roku 2022 pobočka rozšírila rozsah svojich činností o služby obstarávania pre banku (Group Procurement Services) a služby vykazovania pre skupinu (Group Reporting Services).

„Pojem Compliance je relatívne nový a je to aj relatívne nové povolanie. Okrem dodržiavania zákona vyžaduje toto povolanie aj vysoké personálne, etické a morálne hodnoty. Aj preto je nám cťou byť súčasťou Slovak Compliance Circle. Členmi sme sa stali za účelom výmeny informácií, osvedčených postupov a nápadov a komunikácie s najlepšími odborníkmi v tejto oblasti na Slovensku. Budeme radi, ak prispejeme k šíreniu dobrého mena Compliance, k zvyšovaniu povedomia a k budovaniu etického podnikateľského prostredia na Slovensku.“