Slovak Parcel Service s.r.o.

Spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. patrí medzi renomované a dlhoročné spoločnosti v oblasti doručovateľských služieb. Od roku 2002 je jej jediným spoločníkom Rakúska pošta (Post 207 Beteiligungs GmbH). Disponuje modernou logistickou sieťou, ktorú tvorí 27 regionálnych pobočiek a doručovateľský vozový park. Spolu so sesterskou spoločnosťou Express One Slovakia s.r.o. je Slovak Parcel Service s.r.o. najväčším prepravcom zásielok v Slovenskej republike.

„Naša spoločnosť si plne uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, svoje postavenie a vplyv. Záleží nám na tom, aby sa podnikanie na Slovensku vykonávalo v súlade s platnou legislatívou, transparentne, v súlade s dobrými mravmi a princípmi etiky. Iniciatívu SCC vnímame ako jedinečnú príležitosť prepojiť sa s inými subjektami, ktoré vyznávajú rovnaké hodnoty ako my. Členstvo v SCC je pre nás záväzok spolupracovať na zlepšení podnikateľského prostredia, kultúry a etiky.  Tešíme sa na spoluprácu.“