Swiss Life Select Slovensko, a.s.

Spoločnosť Swiss Life Select Slovensko, a. s. sa venuje finančnému sprostredkovaniu v oblasti kapitálového trhu, dôchodkového sporenia, životného a neživotného poistenia, poskytovania úverov a prijímania vkladov. Jej poslaním je pomáhať ľuďom žiť život podľa vlastných predstáv s finančnou sebadôverou. Kladie dôraz na kvalitné finančné riešenia šité na mieru pre strednú a vyššiu príjmovú skupinu domácností, ako aj pre korporátnu klientelu. Poskytuje špecializované služby pre lekárov, veterinárov a farmaceutov. Je súčasťou silnej švajčiarskej finančnej skupiny Swiss Life s viac ako 160-ročnou tradíciou. Je lídrom v oblasti digitalizácie procesov na finančno-sprostredkovateľskom trhu.

„Pre švajčiarskeho akcionára je dobré meno spoločnosti najvyššou prioritou. A s tým súvisí aj záväzok striktného dodržiavania pravidiel, či zodpovedného a trvalo udržateľného podnikania. Slovak Compliance Circle vnímame ako skvelú platformu na výmenu informácií a skúseností v oblasti compliance so silnými partnermi z rôznych podnikateľských sfér.“