Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. je najväčšou slovenskou zdravotnou poisťovňou.

„Vážime si, že v najcitlivejšej oblasti života, v oblasti zdravia, môžeme byť práve my partnerom takmer 3 miliónov poistencov. Aj to nás motivuje k tomu, aby sme sa ustavične zlepšovali, napredovali, boli modernou a transparentnou spoločnosťou, ktorá sa denne a neúnavne stará o zdravie vás a vašich najbližších.“

Pre VšZP je pojem compliance relatívne nový, spojený s nedávno vytvorenou víziou spoločnosti:

„VšZP chce byť modernou rodinnou spoločnosťou, ktorá bude udávať trendy v oblasti verejného zdravotného poistenia. Má ambíciu byť lídrom s proklientskym servisom a fungovať transparentne v prospech svojich poistencov, platiteľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Aj preto si veľmi vážime členstvo v Slovak Compliance Circle. Budeme radi, ak ako spoločnosť vlastnená štátom prispejeme k šíreniu princípov compliance a inšpirujeme aj ďalšie podobné spoločnosti k zavádzaniu účinných compliance programov.“