Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka

Spoločnosť Wolf Theiss patrí medzi popredné advokátske kancelárie regiónu strednej, východnej a juhovýchodnej Európy (CEE/SEE). Svoju dobrú povesť si vybudovali na nedostižných znalostiach miestnych pomerov, ktoré sa navyše opierajú o skúsených profesionálov naprieč celým týmto regiónom. Prostredníctvom 340 právnikov pôsobiacich v 13 krajinách zastupujú významných nadnárodných, ale aj miestnych klientov. Svoje úsilie zameriavajú na túto jedinečnú časť sveta, ktorou sú komplexné a rýchlo sa rozvíjajúce trhy regiónu CEE/SEE. Rozsiahla medzinárodná sieť kancelárií umožňuje úzku spoluprácu s klientmi zameranú na rozvíjanie novátorských riešení, v ktorých sa spája firemné know-how v oblasti práva, financií a podnikania.

„Efektívny integrovaný systém riadenia súladu s právnymi predpismi (tzv. compliance) je predovšetkým kľúčovým nástrojom na riadenie zodpovednosti právnických osôb a členov ich štatutárnych orgánov a na predchádzanie nákladným žalobám. Navyše v spoločnostiach, ktoré sa usilujú o napĺňanie aktuálnych požiadaviek spotrebiteľov aj najrôznejších verejných orgánov v oblasti ESG (Environmental, Social and Governance) sa stáva kľúčovou zložkou postupov prispievajúcich k ich zodpovednému riadeniu. Medzinárodný Risk & Compliance Team spoločnosti Wolf Theiss, ktorého členmi sú skúsení profesionáli s rozsiahlymi skúsenosťami a s potrebným know-how a ktorý sa zameriava práve na túto oblasť už pomohol veľkému počtu domácich aj zahraničných klientov pri zvyšovaní ich compliance štandardov. Veľmi si ceníme úlohu, ktorú v tomto procese zohráva Slovak Compliance Circle a nesmierne radi s nimi spájame svoje sily s cieľom podporiť a ďalej rozvíjať zásady podnikateľskej etiky a compliance na Slovensku.“