Zurich Insurance Company Ltd, organizačná zložka

Zurich Insurance Company Ltd je jedna z popredných viacodvetvových poisťovní, ktoré slúžia zákazníkom na globálnych a lokálnych trhoch. Poskytuje široký rozsah produktov a služieb v oblasti majetkového, úrazového a životného poistenia vo viac ako 210 krajinách. Medzi zákazníkov spoločnosti Zurich patria jednotlivci, malé podniky, stredné a veľké spoločnosti, ako aj nadnárodné korporácie. Zurich Bratislava, pobočka švajčiarskej spoločnosti Zurich Insurance Company Ltd, je vysoko špecializované kompetenčné centrum a zamestnáva uznávaných odborníkov z oblastí poistno-matematických služieb. Medzinárodný pracovný tím s viac ako 240 zamestnancami poskytuje podporu obchodným jednotkám spoločnosti Zurich po celom svete prostredníctvom služieb s pridanou hodnotou.

„SCC pre nás predstavuje dôležitý míľnik. Transparentné vedenie a nastavenie procesov v súlade s compliance pravidlami považujeme za kľúčové pre úspešné vedenie spoločnosti, a zároveň je súčasťou našej vízie. Veríme, že členstvo v SCC je cesta ako zabezpečiť integritu a trvalú udržateľnosť podnikov na slovenskom trhu.“