3. Metódy vyšetrovania protispoločenskej činnosti

V tejto epizóde si povieme o integrite a metódach vyšetrovania protispoločenskej činnosti u jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, v spoločnosti Volkswagen Slovakia. Dozviete sa aj to, kedy majú zamestnanci VW nárok na zastupovanie advokátom. Našim hosťom je Peter Bianchi, vedúci oddelenia Právo, compliance a Risk-Management, Volkswagen Slovakia a zároveň člen predstavenstva SCC.

Podcastom vás bude sprevádzať JUDr. Martin Sasinek, predseda predstavenstva Slovak Compliance Circle a manažér pre právo a compliance v spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. Martin profesionálne pôsobí v globálnych korporáciách, v ktorých zastáva rôzne funkcie patriace do oblasti práva a compliance.

3. Metódy vyšetrovania protispoločenskej činnosti