5. Trestná činnosť v súkromnej sfére. Čo robia firmy, keď chcú letieť mimo radar?

Čo robia firmy, keď  lietajú mimo radar?  Ako zabrániť korupčným kauzám a priniesť viacej transparentnosti do verejnej správy? Je korupcia v súkromnej sfére šedá zóna, ktorú nikto nerieši? Dnešným hosťom podcastu je doc. JUDr. Marek Kordík, PhD, LL.M. z Právnickej fakulty Univerzity Komenského, z Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky a taktiež zástupca riaditeľa Národnej centrály osobitných druhov kriminality.

Podcastom vás bude sprevádzať JUDr. Martin Sasinek, predseda predstavenstva Slovak Compliance Circle a manažér pre právo a compliance v spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. Martin profesionálne pôsobí v globálnych korporáciách, v ktorých zastáva rôzne funkcie patriace do oblasti práva a compliance.

Trestná činnosť v súkromnej sfére. Čo robia firmy, keď chcú letieť mimo radar?