9. výročná konferencia Slovak Compliance Days 2024

Pozývame vás na 9. výročnú konferenciu Slovak Compliance Days 2024, ktorá sa uskutoční  v dňoch 14.-15. mája v AC Hotel Marriott Bratislava.

Nosnou témou konferencie budú VÝZVY V OBLASTI COMPLIANCE V REGIÓNE V4. ČO SA MÔŽEME JEDEN OD DRUHÉHO NAUČIŤ? Pridajte sa aj vy a buďte účastníkom zaujímavých panelových diskusií a prednášok s domácimi aj zahraničnými odborníkmi na tieto témy:

 • Klimatické zmeny a ESG
 • Geopolitické výzvy
 • Digitálna transformácia a umelá inteligencia
 • Adaptácia digitálnych nástrojov a technológií v biznise
 • Zvýšené nároky regulácie EÚ
 • Podvodné konanie a forenzné vyšetrovanie
 • Boj proti finančnej kriminalite
 • Cybercrime a pripravenosť na nové druhy kybernetických útokov
 • Boj o talenty a import pracovnej sily zo zahraničia
 • Etické vedenie ľudí
 • Rule of Law

 

Konferenčný poplatok: 279 € 

Poplatok pre členov SCC, akademickú obec a verejný sektor: 109 €

Early bird do 5.4.2024: 229 €

V cene konferenčného poplatku je zahrnutý program a občerstvenie počas oficiálneho aj večerného programu.

STORNO PODMIENKY: Bez poplatku je možné zrušiť registráciu na konferenciu do 15.4.2024. V prípade zrušenia účasti od 16. 4.2024 do 26.4.2024 vzniká povinnosť uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z celkovej sumy konferencie, v prípade zrušenia účasti od 27.4.2024 vzniká povinnosť uhradiť 100 % z ceny poplatku za konferenciu. V prípade, že sa účastník nemôže na konferenciu dostaviť, môže za seba poslať náhradníka; zmenu mena účastníka je nutné oznámiť písomne do 13.5.2024. Pokiaľ bude konferencia zrušená zo strany organizátora, účastníkovi bude konferenčný poplatok vrátený v plnej výške.

Všetky zmeny mien účastníkov a storná registrácie na konferenciu prijímame iba písomne na mailovej adrese tajomnik@slovakcompliancecircle.sk.

Registračný formulár