Práca Compliance Officera

Pracujem ako Compliance Officer. Je to pozícia, ktorá väčšine Slovákov nič nehovorí. Pravdupovediac, ani ja som do roku 2010 veľmi nevedela, čo tento pojem znamená. Môj pracovný život sa točil okolo kontrolingu a logistiky. Ponuka pracovať na oddelení Compliance prišla nečakane a troška som sa tejto novej oblasti obávala. Postupne som zisťovala, že táto práca nielen rozšíri môj obzor poznania, ale môže byť zaujímavá a niekedy dokonca aj tvorivá. Jednou z výziev bolo dostať Compliance do povedomia našich zamestnancov.

Compliance je o pravidlách a ich dodržiavaní. Niektorým toto môže znieť nudne. A navyše, kto už len rád číta nejaké smernice alebo procesy. A preto som na začiatku mojej Compliance kariéry rozmýšľala o tom, ako tieto pravidlá a smernice urobiť zaujímavejšími a ako zamestnancov motivovať k tomu, aby si aspoň niečo z našich predpisov prečítali. Bolo to v predvianočnom čase, keď som v médiách zahliadla adventný kvíz… a vtedy vo mne skrsla myšlienka zorganizovať u nás Compliance kvíz pre zamestnancov. Pripravila som otázky a k nim niekoľko možných odpovedí tak, aby tú správnu odpoveď bolo možné dohľadať v našich interných predpisoch alebo na intranete. Zamestnanci dostali každý deň jednu otázku, a na druhý deň sa dozvedeli správnu odpoveď. Boli to intenzívne dva týždne, keď naša firma naozaj žila vo svete Compliance. Na záver sme zo správnych odpovedí vylosovali zopár výhercov, ktorí dostali drobné vecné odmeny. No pre mňa bol najväčšou odmenou fakt, že som hádam troška prispela k tomu, aby Compliance nebolo len fádnou zbierkou predpisov.

Zuzana Svrčeková
Compliance Officer, OSRAM, a.s.