Členská schôdza 2018

Hlavným cieľom stretnutia bolo schváliť Výročnú správu a Účtovnú závierku SCC za rok 2017 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2017. Taktiež prediskutovať a dohodnúť priority a aktivity združenia na rok 2018. Predkladal sa a schvaľoval aj finančný rozpočet na rok 2018. Jedným z dôležitých cieľov stretnutia bola voľba predsedu predstavenstva SCC.