Členská schôdza 2024

Dňa 8. februára 2024 sa konala členská schôdza Slovak Compliance Circle. Hlavným cieľom stretnutia bolao schválenie Výročnej správy a Účtovnej závierky SCC za rok 2023 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2023. Taktiež sa diskutovali priority a aktivity združenia na rok 2024. Predkladal sa a sa schvaľoval finančný rozpočet na rok 2024. Predmetom schvaľovania bol aj návrh na zmenu Stanov SCC.