Členská schôdza 2016

Hlavným cieľom stretnutia bolo schváliť Výročnú správu a Účtovnú závierku SCC za rok 2015 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2015. Taktiež prediskutovať a dohodnúť priority a aktivity združenia na rok 2016. Predkladal sa a schvaľoval aj finančný rozpočet na rok 2016.