Členská schôdza 2015

Hlavným cieľom stretnutia bolo schváliť Výročnú správu a Účtovnú závierku SCC za rok 2014 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2014. Taktiež prediskutovať a dohodnúť priority a aktivity združenia na rok 2015. Predkladal sa a schvaľoval aj finančný rozpočet na rok 2015.