Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika vyvíja a riadi investičné riešenia, aby sme uspokojili túžbu ľudí o finančnú nezávislosť. Sme tu, aby sme ju umožnili zabezpečením prístupnosti našich produktov a služieb každému. Našim klientom ponúkame širokú škálu podielových fondov, investičné sporenia aj aktívne riadené portfólia. Pri obchodovaní s peniazmi našich klientov uplatňujeme normy najvyššej kvality, základom udržateľného obchodného úspechu je napĺňanie a prekonávanie očakávaní našich zákazníkov. Naše produkty a služby vyvíjame na ich základe a plníme si svoje záväzky voči našim zákazníkom. Prikladáme osobitný význam udržateľnosti svojich produktov a služieb. Ako spoločnosť obchodujeme spoločensky zodpovedne a ekologicky.

„Zdieľame hodnoty Slovak Compliance Circle, snažíme sa ich presadzovať a riadiť sa nimi vo svojej činnosti. Transparentnosť je základom našej firemnej kultúry. Zákonné požiadavky nevnímame ako maximum pre našu činnosť, ale ako nevyhnutné minimum. Nestačí prijímať len prijímať a robiť dobré rozhodnutia. Je potrebné dbať a dodržiavať všetko, čo si naplánujete, a to môžete dosiahnuť len vďaka profesionálnej integrite a odbornej starostlivosti.“