Aktuálne trendy a spôsoby získavania finančných prostriedkov podvodným spôsobom

Na tomto workshope si povieme o súčasných trendoch podvodov s prihliadnutím na CEO podvody, investičné podvody, modus operandi, deep fake a umelú inteligenciu. Hovoriť budeme aj o prevencii a okamžitej reakcii „po“, o princípe follow the money a aké sú pri podvodoch možnosti orgánov činných v trestnom konaní a aké možnosti majú banky.

Registračný formulár