Slovak Compliance Days 2015

V dňoch 2. a 3. novembra 2015 sa konal druhý ročník konferencie Slovak Compliance Days. Nosným motívom konferencie bola téma: Poznaj svojho obchodného partnera. Cieľom konferencie bolo nielen vytvoriť priestor pre odborné debaty o efektívnom prístupe k preverovaniu obchodných partnerov, ale aj poukázať na širší ekonomicko-spoločenský rozmer tejto problematiky. Časť programu konferencie bola vyhradená novým trendom v oblasti podnikateľskej etiky. Bezprostredná spätná väzba, ktorú sme dostali od účastníkov zo širokého spektra profesijného zamerania (compliance officeri, právnici, aktivisti a zástupcovia neziskových organizácii, novinári, medzinárodní predstavitelia nadnárodných spoločností, atď.), jednoznačne potvrdzuje, že táto téma je vnímaná ako veľmi dôležitá. Účastníci ocenili rozmanitosť pohľadov a poukázanie na súvislosti, ktoré konferencia ponúkla najmä vďaka mnohým zaujímavým prezentujúcim a panelistom, ktorí pozvanie na konferenciu prijali.

Zhrnutie konferencie v číslach: • Trvanie konferencie: 1,5 dňa • Celkový počet prednášok a workshopov: 17 • Počet registrovaných účastníkov: 124 • Počet prednášajúcich a hostí: 33

Konferencia priniesla množstvo zaujímavých informácii a odkazov. Mnohé z nich sú inšpiráciou pre nasmerovanie ďalších aktivít nášho združenia. Nižšie sumarizujeme niekoľko zaujímavých odkazov aj s návrhmi, ako na ne nadviazať. Spoločnosti pôsobiace na našom trhu si uvedomujú, že nie je jedno, s kým obchodujú. Z priebežných výsledkov prieskumu Slovak Compliance Circle sa zdá, že slovenské spoločnosti v súvislosti so svojimi obchodnými partnermi považujú reputačné riziko za rovnako významné ako obchodné riziko. Na druhej strane spôsob, akým mnohé z nich k preverovaniu obchodných partnerov pristupujú, naznačuje, že to nerobia adresne a efektívne. Účastníci konferencie komunikovali záujem o možnosť detailnejšie sa zaoberať a diskutovať na odbornej úrovni jednotlivé kľúčové prvky preverovania obchodných partnerov. SCC by malo poskytnúť priestor na odborné debaty a zdieľanie skúseností v tejto oblasti a bude k tejto téme publikovať. Jednou z najdôležitejších výziev pri preverovaní obchodných partnerov je získavanie informácií o právnických, ako aj fyzických osobách. Na Slovensku máme v porovnaní s mnohými inými krajinami k dispozícii množstvo verejne dostupných informácií, avšak:

• Povedomie o tom, čo je dostupné, je potrebné priebežne zvyšovať. Zdá sa, že potenciál otvorených zdrojov nie je celkom využitý, využívajú ho skôr úzke skupiny odborníkov alebo aktivistov. SCC bude pracovať na zvyšovaní povedomia o existujúcich otvorených zdrojoch a možnostiam ich využitia, predovšetkým, ale nie výhradne, medzi svojimi členmi.

• Existujúce zdroje je potrebné zlepšovať a rozvíjať – v súčasnosti túto úlohu aktívne preberajú mimovládne organizácie (napr. Aliancia Fair-Play). SCC bude rozvíjať spoluprácu s týmito organizáciami a v rámci svojich možností ich podporovať v tomto úsilí .

Jedným z opatrení, ktoré by mali prispieť k transparentnejšiemu prostrediu v rámci celého regiónu, nie len Slovenska, je Register konečných užívateľov výhod, ktorého implementáciu v každom členskom štáte EÚ predpokladá do 27 júna 2017. Samotná implementácia registra však ešte nezaručí transparentnosť. Zodpovedné orgány budú musieť dohliadnuť na zmysluplnú implementáciu direktívy, aby informácie, ktoré budú v registri uchovávané mali reálnu vypovedaciu hodnotu a aby boli pravidelne aktualizované. SCC by sa malo aktívne participovať na odborných verejných debatách s cieľom podporiť zmysluplné a efektívne riešenie pri implementácii registra. V roku 2015 vstúpil do platnosti zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tzv. zákon o whistleblowingu. Jeho zavedenie do praxe prinieslo viaceré výzvy pre organizácie s povinnosť ho implementovať. Žiaľ, zjavné sú nedostatky na strane štátnych inštitúcií, ktoré majú v zákonom stanovenej koncepcii dôležitú rolu. Avšak na to, aby oznamovanie prinášalo žiadané výsledky, je veľmi dôležitý aj posun vo vnímaní celej spoločnosti. Preto SCC okrem poskytnutia priestoru pre zdieľanie skúseností na odbornej úrovni sa bude cez svoje rôznorodé aktivity snažiť zvyšovať povedomie o dôležitosti oznamovania a ochrane oznamovateľov v rámci širšej verejnosti.

Opýtať sa k téme

Uskutočnené podujatia:​

14.-15. mája 2024

9. výročná konferencia Slovak Compliance Days 2024

18. apríla 2024 10:00-11:30

Aktuálne trendy a spôsoby získavania finančných prostriedkov podvodným spôsobom

21. marca 2024 10:00 - 11:30

Porušenie pracovnej disciplíny vs neuspokojivé plnenie pracovných úloh: Ako postupovať?

14. marca 2024 10:00 - 11:30

Kybernetická bezpečnosť na Slovensku v podmienkach novej legislatívy EÚ

29. februára 2024 10:00-11:30

Ako zvládnuť Industry 5.0, keď sme ešte nezvládli Industry 4.0

22. februára 2024 10:00 - 11:30

Porušenie pracovnej disciplíny vs neuspokojivé plnenie pracovných úloh – kde je hranica a ako ju identifikovať?

18. januára 2024 10:00-11:30

Tsunami EÚ digitálnych regulácií: Príležitosti na rozvoj podnikania v novom digitálnom rámci

15. novembra 2023

10. výročie založenia Slovak Compliance Circle

14. decembra 2023 14:00 - 15:30

Ochrana spotrebiteľa so zameraním na implementáciu Omnibus smernice

30. novembra 2023 10:00-11:30

Monitorovanie zamestnancov

9. novembra 2023 10:00-11:30

ChatGPT a jeho používanie z hľadiska práva

19. októbra 2023 10:00 - 11:30

Chránené oznamovanie

28. septembra 2023 10:00-11:30

Prenos osobných údajov z EÚ do USA "po novom"

18.-19. septembra 2023

Jesenný workshop - Medzinárodné sankcie - ako efektívne implementovať opatrenia vo viacerých odvetviach podnikania?

15. júna 2023 10:00-11:30

Medzinárodné sankcie v súvislosti s vojnou na Ukrajine

25. mája 2023 10:00-11:30

Umelá inteligencia (AI) a jej právna regulácia

16.-17. mája 2023

Slovak Compliance Days 2023 - Compliance v ére globálnych výziev

11. mája 2023 10:00-11:30

Importance of building a culture of compliance in an organisation

27. apríla 2023 10:00-11:30

Kryptoaktíva - Web 3.0

30. marca 2023 10:00-11:30

Kryptoaktíva 2 - Regulácia a bezpečnosť

16. marca 2023 10:00-11:30

Čo nám priniesla revolúcia v podobe novely zákona o verejnom obstarávaní

16. februára 2023 10:00-11:30

Implementácia whistleblowingových opatrení – osvedčené postupy a medzinárodné trendy

2. februára 2023 10:00-11:30

Compliance v reklame

26. januára 2023 10:00-11:30

Kryptoaktíva a podvody

8. decembra 2022 10:00-11:30

Kybernetická bezpečnosť

30. novembra 2022 9:00-10:30

Rule of Law - Vývoj vymožiteľnosti a predvídateľnosti práva v SR / len pre členov SCC

10. novembra 2022 10:00-11:30

MiCA – návrh nariadenia EÚ o trhoch s kryptoaktívami

3. novembra 2022 10:00-11:30

Novela Zákonníka práce

13. októbra 2022 10:00-11:30

Šesť mesiacov sankcií medzi EÚ a Ruskom: Pohľad naspäť a praktické dôsledky na systémy riadenia compliance

10.-11. októbra 2022

Jesenný workshop - whistleblowing (len pre členov SCC)

29. septembra 2022 10:00-11:30

Aktuálne trendy v oblasti ESG

22. septembra 2022 10:00-11:30

Zrelé a nezrelé správanie sa lídra

7. júla 2022 10:00-11:30

Ochrana osobných údajov: „Direct marketing a cookies podľa nového zákona o elektronických komunikáciách a GDPR“, pokračovanie

23. júna 2022 10:00-11:30

Trestná zodpovednosť právnických osôb, 2. časť

16. júna 2022 10:00-11:30

Ochrana osobných údajov: „Direct marketing a cookies podľa nového zákona o elektronických komunikáciách a GDPR“

26. mája 2022

Digitálna etika

10. mája 2022

Slovak Compliance Days - Trvalá udržateľnosť a integrity manažment modernej organizácie

28. apríla 2022

Regulácia kryptoaktív

7. apríla 2022 10:00-11:30

Zákon o kybernetickej bezpečnosti a skúsenosti z prvého roku výkonu auditov

24. marca 2022, 10:00 - 11:30

Pripravovaná novela Zákonníka práce

10. marca 2022 10:00 - 11:30

"DORA" - nová legislatíva kybernetickej bezpečnosti pre finančný sektor

24. februára 2022 10:00 - 11:30

Trestná zodpovednosť právnických osôb, 1. časť

21. októbra 2021 10:00 - 11:30

EÚ AML package 2021

30. septembra 2021 10:00 - 11:30

Schválená novela Zákona o kybernetickej bezpečnosti

16. septembra 2021 10:00 - 11:30

Third Party Due Diligence II.

21. - 22. júla 2021

Letný workshop

21. júna 2021 13:00 - 14:30

Inkluzívny manažér

31. mája 2021 13:00 - 14:30

Nevedomé predsudky

24. mája 2021 13:00 - 14:30

Elektronické podpisovanie zmlúv a korporátnych dokumentov na diaľku

17. mája 2021 13:00 - 14:30

ePrivacy, cookies a sociálne siete

26. apríla 2021 13:00 - 14:30

Právo a informačná bezpečnosť - kybernetická bezpečnosť

19. apríla 2021 12:30 - 14:00

Dopady pandémie na komerčné záväzky

13. apríla 2021 13:00 - 14:30

Third Party Due Diligence I.

29. marca 2021 13:00 - 14:30

Právo a informačná bezpečnosť - úvod do problematiky

25. marca 2021 10:00 - 11:00

Stretnutie členov SCC s Rule of Law - Verejné obstarávanie

15. marca 2021 13:00 - 14:30

Ochrana osobných údajov - aktuálne témy zo sveta GDPR a rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie

08. marca 2021 13:00 - 15:00

Novela zákonníka práce

október - december 2020

Séria webinárov - Pracovnoprávne vzťahy

jún - december 2020

Séria workshopov - Etický program

29. - 30. júla 2020

Letný workshop 2020

11. - 12. novembra 2019

Slovak Compliance Days 2019

4. - 5. júna 2019

Letný workshop 2019

12. - 13. novembra 2018

Slovak Compliance Days 2018

24. - 25. mája 2018

Letný workshop 2018

6. - 7. novembra 2017

Slovak Compliance Days 2017

7. - 8. septembra 2017

Workshop GDPR

15. júna 2017

Register partnerov verejného sektora

7. - 8. novembra 2016

Slovak Compliance Days 2016

2. - 3. novembra 2015

Slovak Compliance Days 2015