Medzinárodné sankcie – ako efektívne implementovať opatrenia vo viacerých odvetviach podnikania?

Zastupujete výrobný podnik, finančnú inštitúciu alebo pracujete v advokátskej kancelárii? Vo svetle globálneho vývoja je zrejmé, že ste priamo dotknutý povinnosťou dodržiavať medzinárodné sankcie. Medzinárodný sankčný režim má rôzne praktické úskalia. Doposiaľ totiž neexistuje univerzálny postup ako účinne implementovať medzinárodné sankcie a aké sankčné mechanizmy má štát voči firmám, ktoré ich nedodržiavajú. Taktiež absentujú verejne dostupné informácie o sankcionovaných osobách a/alebo spoločnostiach. Kto je teda zodpovedný? Ako účinne implementovať medzinárodné sankcie a na čo si dať pozor, sa dozviete na jesennom workshope pre členov SCC.

Registračný formulár