Slovak Compliance Days 2019

6. výročná konferencia Slovak Compliance Days sa konala v dňoch 11.-12. novembra 2019 v priestoroch Bratislavského vodárenského múzea.  Jej nosnou témou bol „Jednotlivec v centre compliance“.

Konferencie sa zúčastnilo 136 účastníkova 27 prednášajúcich a moderátorov. Podarilo sa spojiť praktické skúsenosti compliance officerov s manažérmi pôsobiacimi v oblasti riadenia ľudských zdrojov, a tým zamerať pozornosť na jednotlivca ako na rozhodujúci faktor úspešnosti organizácie. Hlavnými témami konferencie boli:

Konferenciu otvoril predseda predstavenstva SCC Ivan Skaloš. Charizmatický Nima Motazed zo spoločnosti Swiss Re následne vniesol   pohľad top manažéra na efektívne riadenie a dodržiavanie princípov integrity a compliance agendy, a prepojil ľudský kapitál s budovaním úspešnej značky firmy. Zaujímavým blokom konferencie bola časť, ktorá sa venovala synergiám medzi firemnou značkou a riadením ľudského kapitálu. Predstavili sa viaceré pohľady na prepojenie organizácie a zamestnanca, stanovenie kritérií pri výbere vhodných manažérov ako aj nástroje na odhaľovanie podvodných praktík pri uplatňovaní na trhu práce. Toto je len výber z nespočetných tém, ktoré boli účastníkom konferencie ponúknuté. Veľká pozornosť bola venovaná aj odborným témam, napríklad konfliktu záujmov alebo limitácia pracovnoprávnych vzťahov top manažérov. V nadväznosti na ústrednú tému „Jednotlivec v centre compliance“ sa podarilo priniesť aj netradičné pohľady na danú problematiku. Jedným zo zaujímavých vstupov na konferencii bol  príspevok Petra Dedíka zo Slovenského futbalového zväzu. Konferencia priniesla aj bohatú účasť medzinárodných rečníkov ako napr. Silvija Vig, Joppe Jansen, Jimmy Helm a Nima Motazed.

Každý ročník konferencie predstavuje unikátnu možnosť podeliť sa nielen s členmi združenia, ale práve so všetkými účastníkmi tohto podujatia  o to najzaujímavejšie z oblasti compliance. Každoročne združenie venuje pozornosť výberu tém a zaujímavých rečníkov. Medzi najzaujímavejšie momenty konferencie sa s určitosťou dá zaradiť moderovaná diskusia s bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom, ktorý sa nebránil odpovedať na dobre mierené otázky moderátorky Zuzany Kovačič Hanzelovej.  Pre účastníkov konferencie bol pripravený v prvý deň  aj neformálny program, a to pub kvíz, stand up komédia a posedenie v reštaurácii.

Opýtať sa k téme

Galéria

Uskutočnené podujatia:​

21. októbra 2021 10:00 - 11:30

EÚ AML package 2021

30. septembra 2021 10:00 - 11:30

Schválená novela Zákona o kybernetickej bezpečnosti

16. septembra 2021 10:00 - 11:30

Third Party Due Diligence II.

21. - 22. júla 2021

Letný workshop

21. júna 2021 13:00 - 14:30

Inkluzívny manažér

31. mája 2021 13:00 - 14:30

Nevedomé predsudky

24. mája 2021 13:00 - 14:30

Elektronické podpisovanie zmlúv a korporátnych dokumentov na diaľku

17. mája 2021 13:00 - 14:30

ePrivacy, cookies a sociálne siete

26. apríla 2021 13:00 - 14:30

Právo a informačná bezpečnosť - kybernetická bezpečnosť

19. apríla 2021 12:30 - 14:00

Dopady pandémie na komerčné záväzky

13. apríla 2021 13:00 - 14:30

Third Party Due Diligence I.

29. marca 2021 13:00 - 14:30

Právo a informačná bezpečnosť - úvod do problematiky

25. marca 2021 10:00 - 11:00

Stretnutie členov SCC s Rule of Law - Verejné obstarávanie

15. marca 2021 13:00 - 14:30

Ochrana osobných údajov - aktuálne témy zo sveta GDPR a rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie

08. marca 2021 13:00 - 15:00

Novela zákonníka práce

október - december 2020

Séria webinárov - Pracovnoprávne vzťahy

jún - december 2020

Séria workshopov - Etický program

29. - 30. júla 2020

Letný workshop 2020

11. - 12. novembra 2019

Slovak Compliance Days 2019

4. - 5. júna 2019

Letný workshop 2019

12. - 13. novembra 2018

Slovak Compliance Days 2018

24. - 25. mája 2018

Letný workshop 2018

6. - 7. novembra 2017

Slovak Compliance Days 2017

7. - 8. septembra 2017

Workshop GDPR

15. júna 2017

Register partnerov verejného sektora

7. - 8. novembra 2016

Slovak Compliance Days 2016

2. - 3. novembra 2015

Slovak Compliance Days 2015

Používaním stránok prevádzkovaných Slovak Compliance Circle súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasím Viac info