Slovak Compliance Days 2019

6. výročná konferencia Slovak Compliance Days sa konala v dňoch 11.-12. novembra 2019 v priestoroch Bratislavského vodárenského múzea.  Jej nosnou témou bol „Jednotlivec v centre compliance“.

Konferencie sa zúčastnilo 136 účastníkova 27 prednášajúcich a moderátorov. Podarilo sa spojiť praktické skúsenosti compliance officerov s manažérmi pôsobiacimi v oblasti riadenia ľudských zdrojov, a tým zamerať pozornosť na jednotlivca ako na rozhodujúci faktor úspešnosti organizácie. Hlavnými témami konferencie boli:

Konferenciu otvoril predseda predstavenstva SCC Ivan Skaloš. Charizmatický Nima Motazed zo spoločnosti Swiss Re následne vniesol   pohľad top manažéra na efektívne riadenie a dodržiavanie princípov integrity a compliance agendy, a prepojil ľudský kapitál s budovaním úspešnej značky firmy. Zaujímavým blokom konferencie bola časť, ktorá sa venovala synergiám medzi firemnou značkou a riadením ľudského kapitálu. Predstavili sa viaceré pohľady na prepojenie organizácie a zamestnanca, stanovenie kritérií pri výbere vhodných manažérov ako aj nástroje na odhaľovanie podvodných praktík pri uplatňovaní na trhu práce. Toto je len výber z nespočetných tém, ktoré boli účastníkom konferencie ponúknuté. Veľká pozornosť bola venovaná aj odborným témam, napríklad konfliktu záujmov alebo limitácia pracovnoprávnych vzťahov top manažérov. V nadväznosti na ústrednú tému „Jednotlivec v centre compliance“ sa podarilo priniesť aj netradičné pohľady na danú problematiku. Jedným zo zaujímavých vstupov na konferencii bol  príspevok Petra Dedíka zo Slovenského futbalového zväzu. Konferencia priniesla aj bohatú účasť medzinárodných rečníkov ako napr. Silvija Vig, Joppe Jansen, Jimmy Helm a Nima Motazed.

Každý ročník konferencie predstavuje unikátnu možnosť podeliť sa nielen s členmi združenia, ale práve so všetkými účastníkmi tohto podujatia  o to najzaujímavejšie z oblasti compliance. Každoročne združenie venuje pozornosť výberu tém a zaujímavých rečníkov. Medzi najzaujímavejšie momenty konferencie sa s určitosťou dá zaradiť moderovaná diskusia s bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom, ktorý sa nebránil odpovedať na dobre mierené otázky moderátorky Zuzany Kovačič Hanzelovej.  Pre účastníkov konferencie bol pripravený v prvý deň  aj neformálny program, a to pub kvíz, stand up komédia a posedenie v reštaurácii.

Opýtať sa k téme

Galéria

Uskutočnené podujatia:​

Používaním stránok prevádzkovaných Slovak Compliance Circle súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasím Viac info