Prenos osobných údajov z EÚ do USA „po novom“

Na začiatku júla 2023 Európska komisia prijala Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenesených z EÚ do USA. Je však táto ochrana efektívna? Sú dáta Európanov po prenose do USA naozaj v bezpečí? Pán Schrems tvrdí, že nie a pripravuje sa na tretí útok. O tom, ako sa vysporiadať s prenosom osobných údajov do USA v tejto situácii sa porozprávame práve na tomto workshope.

Workshopom bude sprevádzať Lucia Semančínová zo spoločnosti SEMANČÍN & PARTNERS.

Registračný formulár