Transparentnosť odmeňovania pracovníkov v EÚ – ako sa môžu zamestnávatelia pripraviť na nové pravidlá?

EÚ zavádza nové pravidlá na zabezpečenie transparentného odmeňovania pracovníkov, cieľom ktorých je prispieť k odstráneniu rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

Čo sa počas workshopu dozviete?

  • Aká je súčasná právna úprava na Slovensku
  • Aké zmeny v odmeňovaní mužov a žien prinesú nové pravidlá na Slovensku
  • Aké sankcie hrozia zamestnávateľom
  • Potrebné kroky na zabezpečenie pripravenosti zamestnávateľov na nové pravidlá
  • A mnohé ďalšie praktické informácie

Registračný formulár